برقگیرهای تابلویی فشار ضعیف پارس سری PAL

مشخصات کلی

  • ولتاژ نامي 300 ولت و 600 ولت
  • جريان تخليه نامي 10 کيلو آمپر
  • استقامت در برابر جريان ضربه با دامنه زياد 60 کيلوآمپر شکل موج 4/10 (میکروثانیه)
  • جريان تخليه طولاني مدت(پيک) 250 آمپر ، 1000 ميکرو ثانيه
  • کلاس تخليه انرژی 1
  • قابليت تحمل انرژي 2.5 کيلوژول بر کيلوولت نامي
برقگیرهای تابلویی فشار ضعیف پارس

 توضیحات محصول

این برقگیرها در دو نوع گپ دار و بدون گپ و با محفظه ای رزینی یکپارچه و یک المان اکتیو (قرص Zno) جهت حفاظت اضافه ولتاژ تاسیسات الکتریکی در تابلو توزیع اصلی و تابلو استارتر موتور های الکتریکی به کار میرود .

این برقگیرها معمولا بین فاز و ارت متصل میشوند و با ورود هر گونه اضافه ولتاژ گذرا به ناحیه عملکرد خود در منحنی ولتاژ جریان وارد شده و اضافه ولتاژ وارد شده را به زمین دمپ میکنند .در نوع گپ دار در حالت عادی هیچ جریانی از مسیر این برقگیر به زمین نشت نخواهد کرد .در نوع بدون گپ جریان نشتی این برقگیر بسیار ناچیز و در حد میکرو آمپر میباشد .

مزایای ویژه

  1. ارائه سطح ولتاژ پایین تر از مرز آسیب عایقی تجهیزات تحت حفاظت برای دوره اعمال اضافه ولتاژ
  2. محفظه یکپارچه رزینی با اتصالات فوقانی و تحتانی محکم و قابل اطمینان جهت کاربرد بعنوان مقره شمش اتکایی در تابلو
  3. عملکرد صحیح در برابر انواع اضافه ولتاژهای گذرا حتی با شکل موجهای بسیار سریع

Related Works

error: Content is protected !!