فرم رضایت سنجی مشتریان

مشتری گرامی :

شرکت تجهیزات انتقال برق پارس در راستای ارتقای میزان رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات بهتر٬ نیازمند درک صحیح از خواسته وتمایلات شما و آگاهی از نحوه ارائه خدمات خود می باشد لذا خواهشمند است برای نیل به این اهداف نظرات خود را نسبت به موارد ذیل اعلام نمایید .

فرم رضایت سنجیerror: Content is protected !!